10 Tips Voor Verstandig Geld Lenen

Je huis verbouwen, een nieuwe auto kopen of investeren in jezelf door het volgen van een studie of vakgerichte opleiding. Zo maar een paar redenen waarvoor je een lening zou kunnen afsluiten. Natuurlijk is sparen een alternatief maar je kunt de toekomst ook naar voren halen. Tenminste wanneer je bereid bent de bijkomende kosten in de vorm van rente ervoor te betalen.

Overweeg je een lening af te gaan sluiten voor jouw persoonlijke leendoel, dan is het verstandig een aantal zaken in ogenschouw te nemen. Een lening sluit je namelijk voor een langere periode af, dus het is niet alleen aan te raden om te kijken naar gunstige leenvoorwaarden, maar ook goed na te denken over hoe je je lening in de loop van de tijd kunt blijven betalen.

1. Kijk verder dan je eigen bank

Vrijwel iedereen in Nederland heeft een betaalrekening bij een van de grote banken (ABN Amro, Rabobank, ING, SNS). Ze zijn daar al sinds jaar en dag klant en wanneer het afsluiten van een financieel product aan te orde komt, wenden veel Nederlanders zich tot hun eigen ‘huisbank’. Begrijpelijk. Je bent daar al klant, ze kennen je en al je financiële zaken onder brengen bij dezelfde organisatie is wel zo overzichtelijk. Maar realiseer je wel dat deze keuze een prijskaartje heeft.

Op het gebied van consumptieve leningen zijn de grootbanken niet altijd de meest voordelige aanbieders. Vergelijk je bijvoorbeeld de rentetarieven van de grootbanken met de tarieven van partijen die via Internet of via een intermediair krediet aanbieden, dan kan dat meerdere procenten schelen. Zet je dat renteverschil af tegen de gehele looptijd, dan kunnen de totale kosten (het bedrag dat je in totaal inclusief rente terugbetaald) in bepaalde gevallen duizenden euro’s hoger uitvallen wanneer je geld leent bij je ‘huisbank’. Dit verschil is naast de hoogte van de rente ook afhankelijk van het leenbedrag en de maandlast van de lening.

Vraag daarom altijd meerdere offertes van verschillende aanbieders aan en vergelijk de totale kosten van de verschillende aanbiedingen met elkaar.

2. Kies de maandlast die bij jou en je leendoel past

Bij veel aanbieders van krediet heb je de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende maandlasten behorend bij jouw lening, echter met een minimum en een maximum. De maandlast is het bedrag dat je maandelijks betaald aan de verstrekker van jouw lening en bestaat uit een stuk rente en een stuk aflossing.

Op het eerste gezicht kan de laagste maandlast aantrekkelijk klinken, maar realiseer je wel hoe lager de maandlast hoe langer de looptijd van de lening zal zijn. Een langere looptijd zal een hoger bedrag met zich mee brengen dat je aan rente gaat betalen over die looptijd. Daar tegenover staat dat je met een hogere maandlast sneller aflost en een lager totaal bedrag aan rente betaalt gedurende de looptijd. Echter moet een hoge maandlast wel in jouw maandelijkse budget passen.

Kies je een te hoge maandlast, dan loop je het risico dat je op den duur in de problemen komt met de betaling van je maandlast. Het is daarom bij het kiezen van jouw maandlast verstandig om de juiste balans te kiezen. Een maandlast die past in jouw budget en die een acceptabele looptijd van de lening met zich meebrengt.

3. Kies de looptijd die bij je leendoel past

Je lening sluit je af met een doel. Dit doel heeft doorgaans een ‘beperkte houdbaarheid’, ook wel economische levensduur genoemd. Het beste kun je de looptijd van je lening dan ook afstemmen op deze levensduur. Het zou immers niet wenselijk zijn wanneer je nog je lening moet afbetalen op het moment dat hetgeen je met de lening hebt gekocht al is afgeschreven. Een schoolvoorbeeld hiervan is de aanschaf van een nieuwe auto. Vaak wordt aangegeven dat een auto een economische levensduur heeft van 5 jaar.

Zodoende is het dan ook verstandig een lening te kiezen met een looptijd van 5 jaar. Past de bijbehorende maandlast niet in jouw budget, bekijk dan of je concessies kunt doen in je leendoel zoals de aanschaf van een kleinere auto of minder luxe keuken.
Iets anders om rekening mee te houden bij het kiezen van de looptijd is toekomstige gebeurtenissen die van invloed zijn op jouw financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan het krijgen van kinderen of het bereiken van de pensioenleeftijd. In deze gevallen krijg je te maken met hogere maandelijkse kosten of met een daling van je inkomen.

Mochten dergelijk (of andere vergelijkbare gebeurtenissen) zich in de nabije toekomst voordoen, dan is het verstandig hiermee rekening te houden ten aanzien van de looptijd van de lening en zodoende de einddatum van de lening te stellen op of voor de te verwachten gebeurtenis die van invloed is op jouw financiën.

4. Kies de leenvorm die aansluit bij jouw wensen en leendoel

Je hebt grofweg 2 soorten leningen waaruit je kan kiezen wanneer je een lening afsluit. Enerzijds een doorlopend krediet, anderzijds een persoonlijke lening. Welke vorm het beste voor jou is, is afhankelijk van je bestedingsdoel en jouw persoonlijke voorkeuren. Een doorlopend krediet is een flexibele manier van lenen. Afgeloste bedragen kun je weer opnemen tot aan de afgesproken kredietlimiet, maar de rente is variabel (kan dus stijgen maar ook dalen).

Vanwege de flexibiliteit kent een doorlopend krediet geen vaste looptijd. Een doorlopend krediet kan een goede leenvorm zijn wanneer je gedurende een bepaalde periode een aantal grote uitgaven wilt doen. Je kunt dan steeds het dan benodigde geld van het krediet opnemen. Pas als je een opname doet, betaal je rente over het opgenomen geld.

Een persoonlijke lening kent wat minder flexibiliteit. Zowel de rente als de looptijd staan beide vast en (her)opnames van de lening zijn niet mogelijk. In tegenstelling tot een doorlopend krediet weet je bij een persoonlijke lening bij aanvang van de lening precies wat je in totaal terug zal gaan betalen. Doordat je een vaste looptijd hebt, kun je deze goed afstemmen op de gebruiksduur van hetgeen je gaat kopen met de lening, bijvoorbeeld een auto.

5. Overweeg of je bestaande leningen wil oversluiten

Wil je een nieuwe lening afsluiten maar heb je momenteel al een of meerdere leningen of kredietfaciliteiten, dan is het aan te raden om te bekijken of je je bestaande leningen meeneemt in je nieuwe lening. Dit kan je namelijk mogelijk voordeel bieden (door een eventuele lagere rente op de nieuwe lening) en daarnaast kan het je financiën overzichtelijk maken.

Denk naast bestaande leningen ook aan je roodstand, credit card en/of postorderkrediet. Zeker op deze relatief kleinere kredieten geldt vaak een zeer hoge rente, vaak het wettelijk maximaal toegestane tarief van 14% (2015). Maak een berekening of het oversluiten van bestaande leningen in je nieuwe lening voor jou voordelig is of laat een adviseur voor jou die berekening maken.

6. Doorlopend krediet? Onderzoek wat de voorwaarden zijn bij bereiken 60 jarige leeftijd

Besluit je een doorlopend krediet te kiezen als leenvorm bekijk dan in de productvoorwaarden van het krediet wat er gesteld is met betrekking tot de afbouwfase. De afbouwfase houdt in dat de kredietverstrekker op een gegeven moment wenst dat de jij de lening gaat aflossen.

Concreet houdt dit in dat opnemen van het krediet niet meer mogelijk is en daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de kredietverstrekker dan gerechtigd is de maandlast vanaf dat moment te verhogen.

Meestal gaat de afbouwfase in bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd met als doel dat door het eventueel verhogen van de maandlast de lening zal zijn afgelost bij bereiken van 65 of 68 jarige leeftijd (pensioenleeftijd). Houdt daarom rekening met deze afbouwfase en overweeg of een hogere maandlast bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd wel in je budget past op dat moment.

7. Houdt rekening met inkomensdaling in geval van ziekte en/of werkloosheid

Heb je enig idee hoe hoog je inkomen is mocht je werkloos raken of arbeidsongeschikt raken? Veel Nederlanders zijn zich niet of niet helemaal bewust van het feit dat genoemde gebeurtenissen een behoorlijke inkomensdaling tot gevolg hebben. Hoe veel jouw inkomen zal dalen is afhankelijk van verschillende factoren. Je kunt echter globaal ervan uitgaan dat mocht je (tijdelijk) geen nieuw werk vinden of langdurig arbeidsongeschikt raken, dat jouw uitkering zo’n 70% zal bedragen van je laats verdiende loon. Echter met een maximum van 70% van het maximum dagloon (per 1 januari €199,15, dit is ongeveer 4.000 bruto per maand exclusief vakantietoeslag).
Een dergelijke inkomensdaling is natuurlijk erg vervelend. Zeker omdat je vaste lasten gewoon ‘doorlopen’. Nu heb je veel invloed op bepaalde uitgaven zoals boodschappen of uitjes, maar andere uitgaven zoals woonlasten of (zorg)verzekeringen daar kun je niet op beknibbelen. Heb je daarnaast ook nog een lening, dan wordt er ook nog van je verwacht dat je de maandelijkse last ervan blijft betalen.

Wat kun je doen? Je kunt bij het kiezen van een lening een lening kiezen waarvan je de maandlasten kunt blijven betalen mocht je te maken krijgen met een inkomensdaling. Maar daarnaast is het afsluiten van een verzekering (ook wel een kredietbeschermer genoemd) naast je lening ook een mogelijkheid. Met zo’n verzekering dek je het financiële risico af wanneer je je baan verliest of langdurig ziek wordt. Mocht dat namelijk gebeuren dan neemt de verzekeraar de maandlast van je lening over. Genoemde verzekeringen kosten je doorgaans slechts een paar euro per maand, dus het is niet onverstandig de mogelijkheden hiervan te onderzoeken of je hierin te laten adviseren.

8. Laat je nabestaanden niet achter met jouw lening in geval van overlijden

Je wilt er eigenlijk niet aan denken, ook al is de kans niet zo groot, maar het kan gebeuren dat je gedurende de looptijd van de lening komt te overlijden. Sommige kredietverstrekkers hebben in de voorwaarden opgenomen dat er in dat geval een bedrag wordt kwijtgescholden (tot aan een maximum bedrag), maar eerder niet dan wel. Daarnaast is de rente ook een stuk hoger wanneer genoemde clausule is opgenomen in de voorwaarden.
Wanneer je overlijdt gedurende de looptijd van de lening en je hebt hier verder geen maatregelen voor getroffen, dan zullen jouw nabestaanden belast worden met jouw restschuld (mits ze jouw nalatenschap accepteren). Heb je de lening samen met je partner afgesloten dan is hij of zij alleen aansprakelijk voor de restschuld. Indien je het niet wenselijk vindt dat jouw nabestaanden worden belast met jouw schuld, dan kun je overwegen een overlijdensrisicoverzekering bij je lening af te sluiten. Hiermee lost de verzekeraar jouw restschuld af in geval van overlijden, echter tot maximaal het verzekerd bedrag dat je laat opnemen in je polis.

9. Trek de rente af van de belasting wanneer je je lening gebruikt voor woningverbetering

Heb je een koophuis waarin je zelf woont en sluit je een lening af om jouw woning te verbeteren, zoals een verbouwing, nieuwe keuken of het plaatsen van een dakkapel, dan kun je de rente die je betaalt over de lening aftrekken van de inkomstenbelasting in box 1. Let wel op dat de rente alleen aftrekbaar is wanneer je een persoonlijke lening afsluit. Bij een doorlopend krediet geldt deze mogelijkheid namelijk niet meer.

10. Blijf de ontwikkeling van de rente van je lening in de gaten houden

In Nederland zijn veel aanbieders van leningen actief met als gevolg dat de concurrentie hoog is. Veel aanbieders wijzigen van tijd tot tijd de rente van de leningen die zij aanbieden. Daarnaast zijn deze rentewijzigingen ook afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het loont daarom om gedurende de looptijd van je lening de rente ontwikkelingen in de gaten te houden.

Wanneer je constateert dat de rente daalt, kun je namelijk besluiten om je bestaande lening over te sluiten naar een andere aanbieder. Doorgaans is dit kosteloos en het kan je aardig wat besparen op de totale kosten van je lening. Maak altijd eerst een berekening wat een eventuele oversluiting van je lening je oplevert. Of laat dit doen door een adviseur.

11. Bekijk de diensten van de aanbieder waar je je lening afsluit

Kijk naast de productvoorwaarden en prijs van de lening die je eventueel wilt afsluiten ook naar de diensten die de financieel dienstverlener aanbiedt. Bestaat de mogelijkheid tot een adviesgesprek? Is dit kosteloos? Wordt jouw lening gedurende de looptijd door de financieel dienstverlener in de gaten gehouden om te bekijken of het product nog wel past bij jouw eventueel hernieuwde situatie?

Attendeert de financieel dienstverlener jou op pro-actieve wijze op rente wijzigingen? Een aantal belangrijke vragen die van invloed zijn of je je lening bij de juiste partij afsluit, zodat je voor jezelf verzekert dat je voor nu en in de toekomst een verantwoorde lening afsluit tegen de aantrekkelijkste voorwaarden.