Disclaimer

DISCLAIMERS EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Gebruikers van de site (individueel en gezamenlijk, “gebruiker”) gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de site op eigen risico van de gebruiker is. Noch Consumentenweb.com, noch haar werknemers of Providers, garanderen dat de Site ononderbroken of foutloos zal zijn; noch geven zij garanties of doen zij enige verklaring met betrekking tot het gebruik van de informatie die op de site wordt verstrekt of de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de informatie die op de site wordt verstrekt, of met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, service of merchandise die via de site wordt aangeboden. De vermelding van een persoon of entiteit vormt op geen enkele manier een medische verwijzing. Gebruikers wordt geadviseerd om hun eigen nader geïnformeerde beoordeling, oordeel en evaluatie te gebruiken bij de selectie van alle medische professionals en gezondheidsinformatie.

DE WEBSITE WORDT GELEVERD DOOR CONSUMENTENWEB.COM OP EEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. CONSUMENTENWEB.COM GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, PRODUCTEN OF INDIVIDUEN OPGENOMEN OF VERMELD OP DE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST CONSUMENTENWEB.COM ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. IN GEEN GEVAL ZAL CONSUMENTENWEB.COM OF DE AANBIEDERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING EN ONDERBREKING VAN ZAKEN, ONGEACHT. , MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIEND UIT ELK PRODUCT OF DIENST DAT OP DE WEBSITE WORDT VERKOCHT, AANBEVOLEN OF GELEVERD OF HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE DIE OP DE WEBSITE WORDT VERSTREKT, ZELFS ALS CONSUMENTENWEB.COM UITDRUKKELIJK WORDT GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN CONSUMENTENWEB.COM DE PRIJS OVERSCHRIJDEN DIE U HEBT BETAALD VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE HET ONDERWERP IS VAN DE CLAIM. GEEN MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE GEGEVEN DOOR CONSUMENTENWEB.COM, AANBIEDERS OF DERGELIJKE, GEEFT EEN GARANTIE; NOCH ZAL DE GEBRUIKER VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COM OVERSCHRIJDT DE PRIJS DIE U HEBT BETAALD VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE HET ONDERWERP IS VAN DE CLAIM. GEEN MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE GEGEVEN DOOR CONSUMENTENWEB.COM, AANBIEDERS OF DERGELIJKE, GEEFT EEN GARANTIE; NOCH ZAL DE GEBRUIKER VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COM OVERSCHRIJDT DE PRIJS DIE U HEBT BETAALD VOOR EEN PRODUCT OF DIENST DIE HET ONDERWERP IS VAN DE CLAIM. GEEN MONDELING ADVIES OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE GEGEVEN DOOR CONSUMENTENWEB.COM, AANBIEDERS OF DERGELIJKE, GEEFT EEN GARANTIE; NOCH ZAL DE GEBRUIKER VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES.

Consumentenweb.com of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of verspreiden van de Site zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Site, inclusief maar niet beperkt tot de resultaten van fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden of e-mail, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending, of enig falen van de prestaties, al dan niet het gevolg van overmacht, communicatiefouten, diefstal , vernietiging of ongeautoriseerde toegang tot de records, programma’s of services van de Site. De gebruiker erkent dat deze paragraaf van toepassing is op alle inhoud, handelswaar en diensten die beschikbaar zijn via de site. In die staten die de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan,

DISCLAIMER VAN GETUIGENISSEN

De gepresenteerde getuigenissen zijn alleen van toepassing op de afgebeelde personen, kunnen niet worden gegarandeerd en mogen niet als typisch worden beschouwd. Elke testimonial van resultaten op deze website is van een echte klant die het programma heeft gebruikt. Alle getuigenissen van klanten waren ongevraagd. Individuele resultaten kunnen variëren en de resultaten zijn mogelijk niet typisch. Individuele resultaten kunnen variëren. De verklaringen op deze website en alle aangesloten bedrijven zijn niet geëvalueerd door de FDA. De producten die op deze website worden genoemd, zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen en vervangen geen medisch advies. Advies over de behandeling of verzorging van een individuele patiënt moet worden ingewonnen door overleg met een arts of een opgeleide zorgverlener die die patiënt heeft onderzocht of die bekend is met de medische geschiedenis van die patiënt. Getuigenissen gevonden op Consumentenweb.com zijn niet-geverifieerde resultaten die door gebruikers van het programma naar ons zijn doorgestuurd en die mogelijk niet de typische ervaring van de koper weerspiegelen, zijn mogelijk niet van toepassing op de gemiddelde persoon en zijn niet bedoeld om aan te geven of te garanderen dat iemand dezelfde of vergelijkbare resultaten zal behalen. Als we typische resultaten hebben bekendgemaakt op basis van informatie die ons is verstrekt door een fabrikant of een andere betrouwbare externe bron, moet u ervan uitgaan dat de typische resultaten zoals vermeld betrouwbaarder zijn dan de getuigenissen en andere voorbeelden op Consumentenweb.com. U dient echter altijd de nodige zorgvuldigheid te betrachten en dergelijke resultaten niet tegen de nominale waarde te beschouwen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de informatie over typische resultaten die aan ons wordt verstrekt door fabrikanten of andere gerenommeerde derde partijen. Als een product of dienst nieuw is, u begrijpt dat het misschien niet lang genoeg beschikbaar was voor aankoop om een ​​nauwkeurige resultatenhistorie te bieden. Nogmaals, het is mogelijk dat u zelfs met perfect gebruik van het programma niet de resultaten behaalt die in testimonials worden beschreven. Ze zijn bedoeld als een showcase van de beste resultaten die het programma heeft opgeleverd en mogen niet worden opgevat als de resultaten die een gemiddelde gebruiker zal behalen.

INHOUD VAN DERDEN.

De Site bevat informatie, gegevens, software, foto’s, grafieken, video’s, lettertypen, grafische afbeeldingen, audio en ander materiaal (gezamenlijk “Inhoud”). Met betrekking tot de inhoud die wordt geleverd door gebruikers of andere partijen dan Consumentenweb.com, is Consumentenweb.com een ​​website met productinformatie en geen uitgever of distributeur. Consumentenweb.com heeft niet meer redactionele controle over dergelijke inhoud van derden of websites waarnaar we linken dan een openbare bibliotheek of kiosk. Alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie die deel uitmaakt van Inhoud die is uitgedrukt of beschikbaar wordt gesteld door derden en niet door Consumentenweb.com, zijn die van de respectievelijke auteurs of distributeurs en niet van Consumentenweb.com. Noch Consumentenweb.com, noch enige derde partij, inclusief enige Provider, of enige Gebruiker van de Site, garandeert de nauwkeurigheid, volledigheid, of bruikbaarheid van enige inhoud, noch de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In veel gevallen vertegenwoordigt de inhoud die beschikbaar is via de site de meningen en oordelen van de respectieve aanbieder of gebruiker die niet onder contract staat met Consumentenweb.com. Consumentenweb.com onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring op sites van derden waarnaar we kunnen linken. Consumentenweb.com is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een Gebruiker op informatie die via de Site is verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van een gebruiker om de informatie, mening, advies of andere inhoud die via de site beschikbaar is, te evalueren. de inhoud die via de site beschikbaar is, vertegenwoordigt de meningen en oordelen van de respectieve aanbieder of gebruiker die niet onder contract staat met Consumentenweb.com. Consumentenweb.com onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring op sites van derden waarnaar we kunnen linken. Consumentenweb.com is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een Gebruiker op informatie die via de Site is verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van een gebruiker om de informatie, mening, advies of andere inhoud die via de site beschikbaar is, te evalueren. de inhoud die via de site beschikbaar is, vertegenwoordigt de meningen en oordelen van de respectieve aanbieder of gebruiker die niet onder contract staat met Consumentenweb.com. Consumentenweb.com onderschrijft noch is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring op sites van derden waarnaar we kunnen linken. Consumentenweb.com is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een Gebruiker op informatie die via de Site is verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van een gebruiker om de informatie, mening, advies of andere inhoud die via de site beschikbaar is, te evalueren. of verklaring op sites van derden waarnaar we kunnen linken. Consumentenweb.com is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een Gebruiker op informatie die via de Site is verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van een gebruiker om de informatie, mening, advies of andere inhoud die via de site beschikbaar is, te evalueren. of verklaring op sites van derden waarnaar we kunnen linken. Consumentenweb.com is in geen geval aansprakelijk voor verlies, schade of schade veroorzaakt door het vertrouwen van een Gebruiker op informatie die via de Site is verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van een gebruiker om de informatie, mening, advies of andere inhoud die via de site beschikbaar is, te evalueren.

LINKS NAAR ANDERE SITES.

De Site kan verwijzen naar of linken naar sites van derden op het hele World Wide Web. Consumentenweb.com heeft geen controle over deze sites van derden of de inhoud ervan. Consumentenweb.com kan en zal niet garanderen, vertegenwoordigen of garanderen dat de inhoud van deze sites van derden accuraat, legaal of onschadelijk is. Consumentenweb.com onderschrijft de inhoud van sites van derden niet, noch garanderen we dat deze geen virussen bevatten of anderszins invloed hebben op uw computer. Consumentenweb.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van al deze en andere derden. Als u ervoor kiest om door te klikken naar of gebruik te maken van een website van een derde partij, dient u de privacyverklaring van die derde en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen.

Aansprakelijkheid Voor Partners.

De eigenaar van deze site is een filiaal van de programma’s die op deze site worden gepromoot. Als u de respectieve programma’s bestelt via links op deze site, verdient de site-eigenaar een commissie.